Propojené adiktologické služby

O nás

Základním posláním spolku je podporovat své členy v poskytování odborných, výzkumem ověřených služeb pro osoby ohrožené závislostním a rizikovým chováním.
***
Svaz PROADIS, z. s.
IČ 22726641
Sídlo: Hálkova 719/5,  405 02 Děčín
E-mail: info@proadis.cz