Propojené adiktologické služby

O nás

Základním posláním spolku je podporovat své členy v poskytování odborných, výzkumem ověřených služeb pro osoby ohrožené závislostním a rizikovým chováním.